UNIVERSITATEA “AUREL VLAICU” DIN ARAD

FACULTATEA DE ŞTIINŢE EXACTE

DEPARTAMENTUL DE MATEMATICĂ-INFORMATICĂ

Anul universitar 2014-2015

Domeniul INFORMATICĂ

Nivel studii universitare

Specializări

Forma de învăţământ

Nr. credite/ ani/ semestre

Acreditare (A); Autorizare provizorie (AP)

Nr. locuri buget

Nr.total locuri

LICENŢĂ (diplomă de licenţă în informatică)

Informatică

IF Plan învăţământ cu frecvenţă

180/ 3 ani/ 6 semestre

A

15

75

Informatică

ID Plan învăţământ la distanţă

180/ 3 ani/ 6 semestre

A

-

50

MASTER (diplomă de master în informatică)

Informatică aplicată în ştiinţe, tehnologie şi economie

IF Plan învăţământ la master

120/ 2 ani/ 4 semestre

A

9

50

Resurse de învăţământ/ Bază umană

Profesori: 5; Conferenţiari: 5; Lectori: 6; Asistenţi: 3

(Reasearcher ID in ISI Web of Science):

 1. Bucerzan Dominic
 2. Chiş Violeta
 3. Cira Octavian
 4. Crăciun Mihaela
 5. Cristescu Gabriela
 6. Dzitac Ioan
 7. Moţ Ghiocel
 8. Nagy Mariana
 9. Nădăban Sorin
 10. Palcu Adrian
 11. Stoica Codruta
 12. Şandru Andrea
 13. Popa Lorena
 14. Tomescu Marius
 15. Gaspar Pastorel
 16. Sida Lavinia
 17. Szabo Aniko
 18. Hoara Sorin
 19. Terei Carmen

 

Resurse de învăţământ/ Bază materială

 • Laboratoare: 7 laboratoare specializate pe subdomenii în complexul M

Resure de cercetare, documentare şi diseminare

Ierarhizări şi clasamente naţionale în  2011 ale domeniului Informatică de la UAV

 • Categoria B (din A, B, C, D şi E), cf. HG nr.789/2011
 • Locul 6 din 19 în cadrul  Proiectului strategic „Doctoratul în Şcoli de Excelenţă –Evaluarea calităţii cercetării în universităţi şi creşterea vizibilităţii prin publicare ştiinţifică"

Documente privind acreditarea

Câţiva studenţi şi absolvenţi remarcabili

Marius Şucan

Diplomă de licenţă: Informatică –ID, 2011, UAV (şef de promoţie); Lucrare de licenţă: Principii de design ale interfeţelor pentru site-ul unei universităţi, Aplicaţie practică: www.uav.ro

Locul de muncă: 02/2011 - prezent: General art work design for Willow Garage, California, USA

Ocupaţia actuală: Student la master la Facultatea de Arte şi Design la Universitatea de Vest din Timişoara

Mihai Şucan

Diplomă de licenţă: Informatică –ID, 2011, UAV (şef de promoţie); Lucrare de licenţă: Proiectarea unui website universitar,  Aplicaţie practică: www.uav.ro

Locul de muncă: 07/2010 - preyent: Independent software consultant la Mozilla Corporation

Ocupaţia actuală: Student la masterul „Informatică aplicată în ştiinţe, tehnologie şi economie”, UAV

Alte realizări în colaborare de către gemenii Şucan: Lucrări comune

Liviu Năstăsescu

Diplomă de licenţă: Informatică –ID, 2009, UAV

Diplomă de master: „Informatică aplicată în ştiinţe, tehnologie şi economie”, 2011, UAV; Lucrare de disertaţie: Un sistem informatic integrat pentru gestiunea automată a trasabilităţii fluxului de producţie

Locul de muncă: SC GDS Manufacturing Services SA

Ocupaţia actuală: Programator