Ierahizarea domeniuliului realizată de MECTS pentru anul 2011-2012:

Categoria A (din A, B, C, D şi E), cf. HG nr.789/2011