UNIVERSITATEA “AUREL VLAICU” DIN ARAD

FACULTATEA DE ŞTIINŢE EXACTE

DEPARTAMENTUL DE MATEMATICĂ-INFORMATICĂ

Anul universitar 2013-2014

Domeniul MATEMATICĂ

Nivel studii universitare

Specializări

Forma de învăţământ

Nr. credite/ ani/ semestre

Acreditare (A); Autorizare provizorie (AP)

Nr. locuri buget

Nr.total locuri

LICENŢĂ (diplomă de licenţă în informatică)

Matematică informatică

IF Plan învăţământ cu frecvenţă

180/ 3 ani/ 6 semestre

AP

15

120

Resurse de învăţământ/ Bază umană

Profesori: 6; Conferenţiari: 2; Lectori: 7; Asistenţi: 7

Reasearcher ID in ISI Web of Science:

 1. Bucerzan Dominic
 2. Chiş Violeta
 3. Cira CM*
 4. Cira O*
 5. Crăciun Mihaela
 6. Cristescu G*
 7. Dzitac Ioan
 8. Moţ G*
 9. Nagy Mariana
 10. Palcu Adrian
 11. Stoica Codruta
 12. Tomescu Marius
 13. Vizental M*

* Cei trecuţi doar cu iniţialele prenumelui nu au ID-uri create, deşi au articole ISI.

Resurse de învăţământ/ Bază materială

 • Laboratoare: 7 laboratoare specializate pe subdomenii în complexul M

Resure de cercetare, documentare şi diseminare

Ierarhizări şi clasamente naţionale în 2011 ale domeniului matematică de la UAV

 • Categoria C (din A, B, C, D şi E), cf. HG nr.789/2011

Documente privind acreditarea